Druhý ediční titul ve spolupráci s IV-nakladatelstvím


Ve spolupráci s IV - Nakladatelstvím, s.r.o. připravil Český červený kříž již druhý ediční titul s tématikou první pomoci a názvem Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškovy aneb co všechno se může stát o prázdninách, který je určen především dětem a mládeži. Věříme však, že svým provedením zaujme čtenáře i jiných věkových kategorií. Tématem první pomoci a volnočasové aktivity nás tentokráte provede rodina Vojtíškova, se kterou se pobavíte, leccos si zopakujete a mnohému se naučíte.

Autorkou příručky je Mgr. E. Bernatová, odborným recenzentem MUDr. K. Štěpánek. Příručky budou distribuovány v rámci celé ČR.

Cílem spolupráce s IV-Nakladatelstvím, s.r.o., je v duchu tradiční činnosti Červeného kříže rozšířit oblast působení na děti a mládež a vychovávat je k tak potřebné dovednosti poskytnout první pomoc.


Příručka zohledňuje zásady pro poskytování laické první pomoci obsažené v revidovaném vydání Standardů první pomoci, které vydal ČČK v prosinci loňského roku jako závaznou metodickou pomůckou pro výuku první pomoci laiků v ČR.