Ekvádor, Írán, Japonsko - Červený kříž pomáhá

»22.4.2016-Ekvádor: Mezin.federace ČK&ČP na podporu pomoci Ekvádorského ČK poskytne 455.000.000 Kč, což je určeno na pomoc 100.000 osob postižených katastrofou. Podle W.Cotteho, ředitele Federace pro Ameriky jde o záchranné operace, pomoc okamžitou, ale i následnou v horizontu 12 měsíců. Pomoc lze podpořit i prostřednictvím ČČK [+++]

»20.4.2016-Ekvádor: K dnešnímu dni je zatímní potvrzený rozsah škod zemětřesením 370 zničených a 151 poškozených budov a 26 škol, 238 mrtvých a 1577 raněných. Podle ČK je mezi postiženými katastrofou 10.000 dětí < 5let, 10.000 osob > 65let a 4.000 těhotných žen. ČK se zaměřuje na vzdálené a těžko dostupné oblasti. Dnes přistálo letadlo s 65.000 kg pomoci ze skladu Federace ČK&ČP v Panamě.

»17.4.2016-Ekvádor: Včera zasáhlo pacifické pobřeží Ekvádoru zemětřesení o síle 7,8° Richterovy stupnice, mrtvých je nejméně 233 a raněných 1.557. Červený kříž poskytuje první pomoc a psychosociální podporu, uvedl W.Cotte, ředitel MFČK pro Ameriky, počet obětí zřejmě vzroste. Týmy ČK operují v oblastech Esmeraldas, Manabi, Portoviejo a Guayaqu.


Za jediný víkend zasáhly živelní pohromy vážně tyto tři země - v Ekvádoru i Japonsku to bylo 16.4.2016 zemětřesení, v Íránu to byly přívalové deště od 13.4.2016 až do víkendu. Přesto, že jsou tyto země geograficky vzdáleny, spojuje je Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, jehož příslušníci ve všech třech zemích od prvního dne poskytují pomoc.

Po otřesech o síle 7,8° Richterovy stupnice, které připravily o život věkoli set a zranily několik tisíc osob, nasadil Červený kříž Ekvádoru tisíc členů svých záchranných týmů. Krom předlékařské první pomoci se zaměřil na zjišťování následků zemětřesení a zahájil distribuci základních potřeb (přikrývky, stany, kanystry, hygienické potřeby, pitné vody a pod.). Zdravotní péči je schopen poskytnout 200-300 pacientům denně. Podle W.Cotteho, ředitele Federace ČK&ČP pro Ameriky, podpořila MF ČK&ČP pomoc Ekvádorského ČK již včera finančně a také vyslala letecké monitorovací týmy, které zjišťují rozsah následků zemětřesení a své výsledky sdělují nejen Červenému kříži, ale i státním úřadům.

V Japonsku zasáhlo zemětřesení 16.4.2016 oblast Kumamoto, vyžádalo si 41 obětí na životech a několik tisíc raněných, z nichž přes 2.000 ošetřil Červený kříž ve své tamní nemocnici. V terénu nasadil první den 23 záchranných týmů a do pohotovosti uvedl dalších 450 (celkem 7.000 osob). Zaměřuje se nejen na zdravotnickou a humanitární, ale také psychosociální pomoc.

V Íránu zasáhly bleskové povodně 12 provincií. V prvních 48 hodinách nasadil Íránský ČP do terénu 138 týmů s 550 členy, včera již počet jeho příslušníků v terénu stoupl na 1.300. V prvních třech dnech poskytl záchranné a humanitární služby 11.000 lidem postižených povodněmi. K evakuaci využil 6 helikoptér.

Ve třech zemích tak současně pomáhají dvě desítky tisíc příslušníků Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, organizace, která je stále přítomna ve 190 zemích světa. Svou pomoc o tomto víkendu poskytli 27.400 obětem přírodních katastrof v zemích vzdálených tisíce kilometrů. K naší pomoci můžete přispět i Vy.

Podpořit pomoc Hnutí ČK&ČP na místě prostřednictvím ČČK:
333999/2700 v.s.1601 | daruj on-line | QR platbaČK&ČP: Ekvádor, 19.4.2016

ČK&ČP: Japonsko, 17.4.2016

ČK&ČP: Írán, 16.4.2016Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva ČČK z 19.4.2016