Italské kulturní dopoledne

Dne 20. března 2014 upořádala paní Marie Teresa Pastore D´Avino, manželka italského velvyslance v České republice, v sídle Italského kulturního institutu v Praze kulturní dopoledne pro členy klubů seniorů Českého červeného kříže.

Akce se konala u příležitosti „Dne italsko-českého přátelství“. Kulturní program a občerstvení zajistil ředitel Italského kulturního institutu pan Giovanni Sciola a prezident Italského institutu pro současné umění pan Anselmo Villata.

Slavnostního dne se zúčastnilo celkem 45 členů klubů seniorů ČČK Oblastního spolku Prahy 1 a 9. Účastníci mohli shlédnout stávající výstavu obrazů současného umění, vyslechnout přednášku o historii budovy Italského kulturního centra a v neposlední řadě neformálně pohovořit s paní Pastore D´Avino.

Fotografie z akce