IV-nakladatelství spolupracuje s ČČK

IV - Nakladatelství, s.r.o., působí mezinárodně a zaměřuje na ochranu obyvatelstva, jeho parnerem je např. Mezinárodní policejní asociace.

Nyní jeho česká pobočka zahájila spolupráci s Českým červeným křížem. První projekt, nazvaný První pomoc není věda, bude zaměřen na vydání příručky první pomoci určené dětem a mládeži.

Přehledná brožura představí dětem základy první pomoci. Hlavním tématem je chování při takzvaných život ohrožujících stavech, tedy především masivním krvácení a bezvědomí. Dále se děti dozvědí, jak pomoci při běžných úrazech jako jsou popáleniny a zlomeniny. Nechybí ani základy transportu poraněných. Každá kapitola je doplněna zábavnými křížovkami, doplňovačkami či kvízy pro zopakování daného tématu.

Autorkou příručky je Mgr. E. Bernatová, odborným recenzentem MUDr. K. Štěpánek. Příručky budou distribuovány v rámci celé ČR.

Cílem projektu je v duchu tradiční činnosti Červeného kříže rozšířit oblast působení na děti a mládež a vychovávat je k tak potřebné dovednosti poskytnout první pomoc.

titulní stránka publikace
titulní stránka publikace