Jaderné zbraně: ukončeme hrozbu lidskosti!

Dne 18.2.2015 před shromážděným ženevským diplomatickým sborem přednesl prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže P. Maurer výzvu Jaderné zbraně: ukončení hrozby lidskosti.

Před blížící se hodnotící konferencí Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která se v dubnu a květnu koná v New Yorku, vyzval mezinárodní společenství k přijetí zákazu a odstranění těchto nehumánních zbraní. Adresátem této výzvy je i vláda ČR, jako smluvní strany smlouvy.

Letos uplyne 70 let od prvního použití této zbraně. Červený kříž se na místě přesvědčil o nepředstavitelných následcích. Konference představuje výjimečnou příležitost ke konečnému zákazu použití jaderných zbraní, jejichž použití je neslučitelné se zásadou lidskosti [více o zákazu jaderných zbraní].

Tisková zpráva ČČK z 18.2.2015


M.Junod - první zahraniční lékař v Hiroshimě
M.Junod - první zahraniční lékař v Hiroshimě