Jak pokračuje pomoc ČČK v Nepálu?

13.11.2016: ČČK v loňském roce poskytoval pomoc obětem zemětřesení v Nepálu v partnerství s Nepálským Červeným křížem, což mu umožnilo být na místě jako jedna z prvních zahraničních organizací [více].

Protože zemětřesení vážně poškodilo také mnohá zdravotnická zařízení, rozhodli jsme se - krom okamžité pomoci - zaměřit se i na zlepšení dostupnosti zdravotní péče v Nepálu. Po dohodě s Nepálským ČK a místními úřady byla loni naplánována, byla získána potřebná povolení a letos byla zahájena stavba zdravotnického střediska ve velmi odlehlé oblasti provincie Udayapur, konkrétně v obci Limpatar.

Středisko bude mít spádovou oblast kolem 3.000 osob a půjde o dvouopodlažní budovu stavěnou tak, aby odolala zemětřením, tedy se železobetonovým skeletem a stropy. Stavba již probíhá a měla by být dokončena v ještě letošním roce. Bude to jediné středisko v oblasti...

Krom stavby samotné pořídil ČČK také zdravotnický materiál a přístrojové vybavení (včetně např. RTG přístroje. hematologického analyzéru a pod. Budova samotná výjde na 1,2 mil. Kč, což je dáno nízkými pořizovacími náklady v Nepálu, vybavení pak bude pořízeno za 2,02 mil. Kč. Projekt je realizován v partnerství s Nepálským ČK a je financován jednak z prostředků veřejné finanční sbírky zbylých po realizaci loňské části pomoci, podpory MZV ČR a vlastních prostředků ČČK.

O zahájení provozu zdravotnického budeme informovat na našich stránkách.

hrubá stavba se posouvá do 2. podlaží


zemětřesení loni zanechalo spoušť...