Japonsko: Červený kříž pomáhá

[aktualizace: 20.4.2011] Silné zemětřesení o intenzitě 9,0 st. Richterovy stupnice, které 11.3.2011 zasáhlo Japonsko, si dle zpráv Mezinárodní federace ČK&ČP vyžádálo patrně kolem 12 tisíc mrtvých, 14 tisíc pohřešovaných, své domovy muselo opustit 700.000 lidí, z nichž se do 2.500 evakuačních center se muselo uchýlit na 450.000 osob.. Zničeno bylo 5.000 domů a vážně poškozeno na 70.000. Dnes je v 1.800 centrech stále asi 190 tisíc lidí. Lidem, kteří se z center přesunuli do provizorních domů poskytuje Červený kříž elektrické spotřebiče (k vaření, vytápění, ledničky apod.)

Japonský Červený kříž ihned v pátek 11.3. nasadil 62 týmů zdravotníků k záchraně obětí a rozvinutí mobilních klinik. Počet týmů stoupl nyní na 579. V 8-10 členných týmech Japonského ČK je 3.000 lékařů, pracují ve 22 hodinových směnách. Dr. Kobayashi k tomu (4.4.2011) říká "Nyní již lidé nepřícházejí mnoho se zraněními. Namísto toho jde o lidi trpící vyčerpáním a podchlazením. Mnozí neměli zpočátku kde spát a strávili noc venku v zimě. Problémem se stává chřipka. Léčíme často také chronická onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, a samozřejmě, mnoho lidí trpí psychickým trauma."

Postupně JČK nasadil několik tisíc dobrovolníků k poskytování humanitární pomoci (přikrývky, potraviny, voda, léky) a zřídil evakuační centra ve školách a veřejných budovách.K usnadnění přístupu nasadil JČK i svou helikoptérovou jednotku. Dále Japonský ČK disponuje 2.369 sestrami pro psychologickou první pomoc a do pohotovosti uvedl 47 týmů zaměřených na pomoc při radioaktivním nebezpečí, do Japonska vyslal NRBC experty i Mezinárodní výbor ČK. Dne 13.3.2011 pomoc podpořili i pracovníci Mezinárodní federace ČK&ČP.

Finanční příspěvek na pomoc Červeného kříže lze poskytnout prostřednictvím sbírkového účtu ČČK - č.ú. 222826/5500, v.s. 999

nebo zasláním dárcovské SMS z mobilního telefonu s textem
DMS CCK na telefonní číslo 87777
[cena 1 DMS je 30,- Kč, z nichž ČČK obdrží 27,- Kč]

K 7.4.2011 již ČČK odeslal 4.000.000,- Kč. Děkujeme! Celkem Japonský ČK od společností ČK z celého světa obdržel (v přepočtu) 680 milionů Kč.

+
Pomáhají s námi Japonsku - jak jinak můžete pomoci? 

Michio Kobayashi, lékař Japonského ČK, nemocnice v Ishinomaki,
Michio Kobayashi, lékař Japonského ČK,
pohotovost nemocnice v Ishinomaki

Materiální ani personální pomoc není Japonským ČK žádána.

Pro pátrání po nezvěstných byl na portále Pátrací služby Červeného kříže www.FamilyLinks.icrc.org zřízen samostatný oddíl. V současnosti vede pátrací služba pátrání po 5.500 osobách.

Více zpráv a aktualit z Japonska najdete na stránkách Mezinárodní federace ČK&ČP

Japonsko po katastrofěJaponsko po katastrofě - tým Červeného kříže