Jihosúdánský Červený kříž - nová národní společnost

Jižní Súdán je zemí, která vznikla oddělením od Súdánu v červenci 2011. Tehdy byly zahájeny snahy o ustavení samostatné národní společnosti Hnutí ČK&ČP.

Po té, co se Jižní Súdán stal 195. zemí, která přistoupila k Ženevským úmluvám o ochraně obětí válek (jejich účastníky jsou tak všechny suverénní státy světa nepočítaje Kosovo), byla naplněna další z podmínek pro uznání Jihosúdánského Červeného kříže za národní společnost ve smyslu mezinárodního práva.

K tomuto aktu přistoupil Mezinárodní výbor Červeného kříže 18. června 2013, kdy se tak rodina národních společností Hnutí ČK&ČP rozrostla na 189 členů.

Jihosúdánský ČK působí v obtížných podmínkách země ovlivňované ozbrojenými konflikty, hladem a dalšími strastmi.


Podpis memoranda o porozumění a spolupráci
Podpis memoranda o porozumění a spolupráci
mezi Jihosúdánským ČK a Mezinárodním výborem ČK