Karta první pomoci pro autokékárničky

Jen do konce letošního roku mohou řidiči jezdit se starým vybavením autolékarničky - pak již nabývá účinnosti novela č. 283/2009 Sb. vyhlášky 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která mimo jiné stanoví povinný obsah autolékárničky

Její součástí, krom např. termofólie, je také leták o postupu při zvládání dopravní nehody často nazývaný karta první pomoci.

Leták samotný nemůže nahradit teoretické znalosti i praktické dovednosti - ty může každý získat v některém z kurzů první pomoci ČČK.


Na našich stránkách si můžete právě tuto "kartu" stáhnout v praktickém pohlednicovém formátu. Připravili ji pro Vás instruktoři z OS ČČK Ústní n.Orlicí