Klientům neuskutečněných pobytových akcí OS ČČK Hradec Králové

Aktuálně: 15.12.2016 jsme zahájili výplatu kompenzací oklamaným seniorům [více ]. Výplaty byly již uskutečněny všem.

Český červený kříž - hlavní spolek zaznamenal v druhé polovině r.2015 řadu případů, kdy seniorům, kteří uhradili zálohu na pobytovou akci pořádanou Oblastním spolkem ČČK Hradec Králové, bylo OS ČČK Hradec Králové sděleno, že se akce ruší [více]. Ačkoli bylo tomuto pobočnému spolku uloženo Výkonnou radou ČČK, aby seniorům nejpozději do 1.2.2016 zálohy vrátil, nestalo se tak.

V této souvislosti jsme vyzvali klienty, aby přihlásili své pohledávky do insolvečního řízení proti OS ČČK Hradec Králové, IČO 75060183, se sídlem Mostecká 290, 50003 Hradec Králové, které je vedeno pod spis. značkou KSHK 33 INS 30369 / 2015, a to u Krajského soudu v Hradci Králové, informace lze získat v insolvenčním rejstříku https://isir.justice.cz/isir/common/index.do.

Krajský soud v HK dne 9.11.2016 vyhlásil na OS ČČK Hradec Králové konkurs, protože však i tak by nejspíše nedošlo v dohledné době k uspokojení seniorů, společnost ČČK sama tyto seniory zkontaktovala a finančně jim kompenzovala vzniklou újmu, a to do konce roku 2016 i přesto, že nebyla pořadatelem těchto pobytů.

Současně se Společnost ČČK všem postiženým omlouvá za přístup svého pobočného spolku, zdůrazňuje však, že uvedené akce pořádal OS ČČK Hradec Králové ve své vlastní působnosti a nejednalo se o ty aktivity, za něž by ČČK, jako hlavní spolek, odpovídal.