Konference: 150 let humanitárního práva a Červeného kříže

Výzkumné centrum pro lidská práva (UNCE) při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uspořádalo 7. listopadu 2014 v budově PF UK v Praze konferenci 150 let mezinárodního humanitárního práva.

Akce se konala u příležitosti letošního 150. výročí přijetí první Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných příslušníků ozbrojených sil v poli (1864) a loňského 150. výročí založení Mezinárodního výboru Červeného kříže (1863). Obě události zahájily vývoj mezinárodního humanitárního práva (MHP), někdy také nazývaného právo ozbrojených konfliktů, které reguluje průběh ozbrojených konfliktů a chrání jejich oběti.

Tématy konference byla historická perspektiva i současnost MHP a Červeného kříže, pohled na nové způsoby a prostředky vedení boje z pohledu MHP, vztahy mezi MHP a dalšími odvětvími mezinárodního práva či vývoj stíháíní válečných zločinů.

Celkem odeznělo čtrnáct příspěvků a v zaplněném sále probíhala živá diskuse, a to jak nad teoretickými aspekty tak i praktickými zkušenostmi "z pole". Mezi řečníky byli např. čtyři z autorů publikace Mezinárodní humanitární právo, jediné dostupné české monografie na toto téma (Veronika Bílková, Marek Jukl, Jan Ondřej a Pavel Šturma).


Zahájení konference
Ze zahájení konference

Ukázalo se, že ani po jeden a půl století neztratilo MHP a jeho zásady na své aplikovatelnosti - tím, co je naopak třeba stále přizpůsobovat vývoji jsou zejména dovednosti osob, které MHP aplikují.

Ikona dokumentu PDF Přehled příspěvků přednesených na konferenci