Konference 150 let mezinárodního humanitárního práva

Výzkumné centrum pro lidská práva (UNCE) při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pořádá konferenci 150 let mezinárodního humanitárního práva, která se uskuteční dne 7. listopadu 2014 v budově PF UK v Praze.

Akce se koná u příležitosti letošního 150. výročí přijetí první Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných příslušníků ozbrojených sil v poli (1864) a loňského 150. výročí založení Mezinárodního výboru Červeného kříže (1863). Obě události zahájily vývoj mezinárodního humanitárního práva, někdy také nazývaného právo ozbrojených konfliktů, které reguluje průběh ozbrojených konfliktů a chrání jejich oběti.

Cílem konference je zamyslet se nad tím, jak se mezinárodní humanitární právo za 150 let své existence postupně měnilo a přizpůsobovalo novým podobám ozbrojených konfliktů a nakolik byly tyto změny dostatečné.

Další informace(program, přesné místo, čas) postupně upřesníme zde.

Pozvánka - call for papers