Konference vojenské zdravotnické služby

Poskytovat zdravotnické služby raněným v ozbrojených konfliktech byl důvod vzniku Červeného kříže, z jehož iniciativy byla před právě 150 lety přijata první z mezinárodních smluv, která pro tuto pomoc vytvořila mezinárodněprávní podklad.

ČČK je jedinou zákonem uznanou pomocnou organizací vojenské zdravotnické služby v naší zemi a je proto logické, že byl účastníkem XIV. konference vojenské zdravotnické služby, která se 23.-25.4.2014 konala ve VVP Libavá.

Přednáškový sál zaplnily na tři stovky účastníků. Mezi čestnými hosty byli gen. v. v. Jiří Šedivý, gen. Božetěch Jurenka (ředitel Agentury vojenského zdravotnictví AČR), gen. Jaromír Zůna (ředitel Agentury logistiky AČR) i doc. Marek Jukl (prezident ČČK). Na konferenci odeznělo 30 odborných příspěvků, které se týkaly teorie i praxe činnosti zdravotnické služby AČR včetně jejích zahraničních zkušeností.

Vystoupení prezidenta ČČK bylo zaměřeno na mezinárodně právní ukotvení práva na zdravotní péči v situaci ozbrojených konfliktů. Ukázalo, že tyto normy tvoří jádro mezinárodního humanitárního práva a jsou prakticky bezvýhradně dodržovány v drsné realitě desítek válek, které se v současném světě vedou.