Konference zdravotnických služeb

Myšlenky Červeného kříže a informace o jeho činnosti musí být šířeny, neboť právě k tomu byl Červený kříž v minulosti ustaven. Symbolicky, v okolí Světového dne ČK&ČP, proběhly dvě konference zdravotnických služeb, na nichž Český červený kříž vystoupil.

26.-28.4.2016 to byla XVI. konference vojenské zdravotnické služby, kterou zahájil zástupce NGŠ AČR generál Maleninský. ČČK zde byl zastoupen prezidentem Markem Juklem, který seznámil přítomné příslušníky zdravotnické služby AČR se zahraničními aktivitami ČČK na podporu zdravotní péče v loňském roce - ať se již týkaly péče o migranty (Rakousko), oběti válek (Ukrajina) nebo přírodní katastrofy (Nepál).

12.-13.5.2016 proběhlo setkání civilních zdravotníků - XI. Olomoucké dny urgentní medicíny konané pod záštitou ministra zdravotnictví S. Němečka. Jak připomněla v úvodu nestorka oboru, docentka Drábková, právě v Olomouci se v r.1974 zrodila myšlenka na zřízení rychlé zdravotnické pomoci.

Červený kříž byl na konferenci zastoupen dr. B. Eshayou-Chauvinem z Mezinárodního výboru ČK, který prezentoval nebezpečí provázející zdravotníky a nemocné v době ozbrojených konfliktů a jiných situací násilí a především představil klíčová doporučení iniciativy Zdravotní péče v nebezpečí (Health Care in Danger), vydaná v Ženevě právě v týdnu před konferencí.


XVI.konference vojenské zdravotnické služby

Prezident ČČK M.Jukl shrnul, v čem spočívá ochrana zdravotní péče v mimořádných situacích válek a násilí a jak lze předcházet možným násilným incidentům proti zdravotní péči: mezinárodní humanitární právo není jen soubor pouček, které lze během čtvrthodiny odříkat, ale k jeho aplikaci je třeba pochopit jeho logiku a osvojit si je při řešení praktických příkladů. Šířit znalosti a dovednosti MHP je třeba v celé populaci, neboť z ní se rekrutují jak zdravotníci, tak bojovníci...