Kontrola obchodu se zbraněmi platí

Dne 24.12.2014 - tedy symbolicky na Štědrý den - vstoupila v platnost mezinárodní smlouva o obchodu se zbraněmi (Arms Trade Treaty, ATT), která byla přijata 2.4.2013. V době vstupu v platnost ATT podepsalo 130 států, z nichž ji 61 ratifikovalo - včetně ČR (vyhlášena byla pod č. 36/2015 Sb. m. s.), aktuální přehled smluvních stran najdete zde.

Smlouva reguluje mezinárodní přesuny konvenčních zbraní, jako jsou tanky, obrněná vozidla, vojenská letadla, bojové vrtulníky a válečné lodě, raketové systémy, děla, ale i malé zbraně a munice do všech uvedených zbraní.

Smlouva ukládá státům sledovat přesuny zbraní a neumožnit ty přesuny, kdy by příjemcem mohly být použity k páchání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti nebo genocidě nebo k porušení mezinárodního práva či rezolucí RB OSN [více o smlouvě - EN].

Vyznačení smluvních stran (zeleně) a signatářů (žlutě) ATT


Smlouva vychází mj. z povinnosti států mezinárodní humanitární právo nejen dodržovat, ale také zajistit jeho dodržování.