Magazín mladého zdravotníka opět „sklízel“ ocenění

V úterý 31. března 2015 proběhlo v pražské DOX gallery vyhlášení vítězů druhého ročníku soutěže Fénix content marketing, oceňující nejlepší práce v oblasti komunikace obsahem. Letos se do soutěže přihlásilo celkem 124 prací v 18 kategoriích, ve finále jich bojovalo 55 z nich. Všechny práce hodnotilo letos 36 porotců.

Ceny Fénix, se snaží nastavit „laťku“ kvality, sdružit lidi a vytvářet v České republice platformu pro rozvoj content marketingu (obsahového marketingu, marketingu obsahem). Soutěž organizuje společnost Freya CZ.

Český červený kříž získal tentokráte dvě ocenění v oblasti tištěných médií: Absolutní vítěz kategorie neziskové publikace a dále mu bylo uděleno Zvláštní ocenění za edukační přínos, a to za publikaci Magazín mladého zdravotníka, který každoročně ČČK vydává pro výuku první pomoci dětí - „mladých zdravotníků“.

Do soutěže byl tento titul přihlášen společností Boomerang Publishing, s. r.o. která pro ČČK magazín vytváří a díky níž vzniká ediční titul, který sklízí úspěch nejen u veřejnosti, ale i u odborníků. Boomerang Publishing patří se svými přihlašovanými tituly mezi tradiční nositele ocenění napříč kategoriemi.

Poděkování patří také autorskému kolektivu, který již tradičně vytváří odborný obsah magazínu, dále fotografu Tomáši Martinkovi a ilustrátorovi Martinu Zachovi.

Velmi neobvyklé trofeje Fénix content marketing v podobě železného dortu připravilo známé designerské duo Jan Plecháč & Henry Wieglus.


Oceněná publikace