Magazín mladého zdravotníka - opět vychází!


První pomoc dětí a mládeže je jednou z klíčových aktivit Českého červeného kříže. Pomůckou pro děti v kroužcích mladých zdravotníků při školách, místních skupinách ČČK, táborech ČČK s výukou první pomoci i jinde bývá každoročně vydávaný magazín.

I ten letošní se krom "vážných" témat první pomoci či dárcovství krve věnuje i jiným věcem, například angličtině či kvízům. Najdete v něm témata jako Zachraň kamarádovi život, První pomoc na souši i ve vodě, Maxim Turbulenc, Vystřihávací dopravní hřiště, Znáš autolékárničku?, Komiks, Sportovní úlety a Neuvěřitelné fóbie a další.

Věříme, že Vás magazín zaujme. Než jej získáte v "papírové" podobě, můžete si jej stáhnout z našich stránek. (5,8 MB *.pdf)

Autorství Magazínu náleží E. Bernatové, J. Dvořákovi, I. Hermanové, M. Sládkové, M. Srbovi, K. Šimonové a fotografie T. Martinkovi.