Magazín mladého zdravotníka získal cenu Fénix 2013

Český červený kříž se může pyšnit dalším oceněním, tentokráte v oblasti tištěných médií.

V Praze byly dne 13. 2. 2014 vyhlášeny výsledky udílení cen firemních publikací Fénix content marketing - výroční ocenění pro nejlepší publikace v tištěné či elektronické podobě. Pětice porot – celkem 27 porotců – vybírala z 69 prací, které do soutěže přihlásilo 12 agentur - soutěžní práce měly dohromady 7.000 stránek.

Výsledky soutěže, pořádané agenturou Freya Cz se vyhlašovaly v pražském klubu Jazz Dock. Ceny Fénix, mediálně podporované Médiářem i časopisy Marketing&Média, Strategie a Dotyk, se snaží nastavit „laťku“ kvality, sdružit lidi a vytvářet v České republice platformu pro rozvoj content marketingu (obsahového marketingu, marketingu obsahem).

Magazín mladého zdravotníka se stal vítězem v kategorii Jednorázová média. Do soutěže byl tento titul přihlášen společností Boomerang Publishing, s. r.o. která pro ČČK magazín vytváří a díky níž se nám podařilo vytvořit naprosto nové pojetí magazínu, který jak vidno, sklízí úspěch nejen u veřejnosti, ale i u odborníků. Boomerang Publishing měl šest nominací a stal se vítězem 3 kategorií.

Co by však byl magazín bez obsahu – poděkování patří autorskému kolektivu, v čele s paní Evou Bernatovou, fotografu Tomáši Martinkovi a ilustrátorovi Martinu Zachovi.


Diplom pro Magazin mladeho zdravotnika
>zvětšit<


Magazín mladého zdravotníka vydává ČČK každoročně a je určen pro práci s mladými zdravotníky.