MediClinic - nový kolektivní člen ČČK

Společnost MediClinic se dnem 20. října stala koletivním členem ČČK, kdy prezident ČČK RNDr. M. Jukl a předseda společnosti MediClinic MUDr. E. Bláha podepsali smlouvu o kolektivním členství. MediClinic se tak stal sedmým koletivním členem ČČK.

Společnost MediClinic provozuje síť několika desítek ambulancí po celé ČR, a to nejrůznějších specializací. Jejím cílem je zvýšit dostupnost ambulantní péče v ČR.

Jako součást Českého červeného kříže se bude podílet na propagaci bezplatného dárcovství krve, výuky první pomoci a dalších aktivit. Lékaři a ostatní zdravotníci nabídnou svou odbornost jako lektoři v kurzech ČČK, zdravotních asistencích a podobně.

Podpis smlouvy mezi ČČK a MediClinic
Podpis smlouvy mezi ČČK a MediClinic