Měsíc konvojů pomoci ČČK na Balkán

Prakticky měsíc uplynul mezi odjezdem prvního humanitárního konvoje ČČK (Brno, 22.5.2014, 20:15) a složením nákladu posledního z nich (Sarajevo, 23.6.2014, 16:15).

Český červený kříž (ČČK) poskytl v uplynulých čtyřech týdnech významnou humanitární pomoc obětem rozsáhlých květnových povodní v Bosně a Hercegovině, Chorvatsku a Srbsku.

Na základě informací a požadavků partnerských národních společností Červeného kříže v uvedených třech státech se uskutečnilo několik vln materiálové humanitární pomoci, a to pozemní cestou za použití kamionů s vleky.

Celkem třikrát přepravil ČČK pomoc do Srbska (Bělehrad), čtyřikrát pomoc dorazila do Bosny a Hercegoviny (Pale, Banja Luka a dvakrát Sarajevo) a jedenkrát se jednalo o Chorvatsko (Záhřeb).

Sortiment 142,6 tun humanitární pomoci humanitární pomoci tvořily hygienické potřeby (tekuté mýdlo, šampon, ubrousky), trvanlivé potraviny (rýže, těstoviny, konzervy, dětská výživa, čaje), ruční nářadí (lopaty, hrábě, rýče), potřeby pro domácnost (utěrky, houby, rukavice, masky), pitná voda, oděvy, obuv, toaletní potřeby (pleny, toaletní papír), přikrývky, povlečení a také zdravotnický materiál v celkové hodnotě přes 6,5 milionů Kč.

Poslední konvoj se 20.6.2014 vydává na cestu

Poděkování ČČK zaslouží především GŘ HZS, ambasády Srbska a Bosny a Hercegoviny v ČR, naše ambasáda v Sarajevu, krajanské sdružení Lastavica a Procter&Gamble i občané ČR, kteří naši pomoc potřebným podpořili.

Personál ČČK, který pomoc doprovázel a předával partnerským národním společnostem Červeného kříže, prokázal dobrou připravenost.

[Více...]