Metodické doporučení MŠMT pro výuku humanitárního práva

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vědomo si závazku ČR zajistit znalost mezinárodního humanitárního práva mezi obyvatelstvem, doporučilo ředitelům a ostatním pedagogům SŠ věnovat pozornost výuce MHP, jako souboru závazků chránících lidské hodnoty a práva.

Na pomoc pedagogům slouží právě vydané Metodické doporučení pro výuku MHP, které tak aktuálně reaguje na závazky vlády ČR přijaté v rámci 31. Mezinárodní konference ČK a ČP (2011), kde se ČR zavázala "ve spolupráci s ČČK rozvíjet šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva mj. v rámci státní správy, v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech ČR, ve složkách integrovaného záchranného systému a zejména též na SŠ, VOŠ a VŠ".

Metodické doporučení je ke stažení na Metodickém portále www.rvp.cz a nabývá účinnosti dnem 3.9.2012.

Současně také Národní ústav pro vzdělávání zprovoznil tzv. digifolio, kde mohou pedagogové nalézt učební opory k tématu MHP.


Metodický portál RVP
Metodický portál RVP


Digifolio i metodické doporučení vzniklo ve spolupráci s ČČK, který se šíření MHP dlouhodobě věnuje a pro pedagogy uskutečňuje akreditovaný vzdělávací program.