Mezinárodní akreditace EFAC

Výuka první pomoci laiků je jednou z tradičních činností ČČK. Je pro ni editorem nejen řady učebnic, ale i schválených metodických postupů - Standardů první pomoci.
Kurzů první pomoci ČČK se lze zúčastnit prakticky v každém okresním městě - sídlech oblastních spolků ČČK.
Krom národních akreditací MŠMT ČR je ČČK držitelem i náročné mezinárodní akreditace EFAC, kterou uděluje Global First Aid Reference Centre v Paříži.
Tato akreditace byla ČČK nyní opětovně prodloužena - pro kurz Základy první pomoci - dvojjazyčný průkaz tak má mezinárodní platnost - a První pomoc pro uchazeče o řidičská oprávnění. Kurzy jsou zaměřena především na praktický nácvik zvládnutí základů první pomoci.