Mezinárodní seminář k 60.výročí Ženevských úmluv

Fotografie z mezinárodního semináře k 60.výročí Ženevských úmluv

V historických prostorách mikulovského zámku proběhl 11.-12.8.2009 Mezinárodní seminář k 60. výročí podepsání Ženevských úmluv pořádaný HZS ČR ve spolupráci s ČČK.

Mezi významnými řečníky, kteří připomněli význam Úmluv i pro ochranu obyvatelstva, byli gen. Miroslav Štěpán, generální ředitel HZS ČR, Marek Jukl, prezident ČČK a Tore Svenning, zástupce Mezinárodní federace ČK & ČP.

Účastníky byli zástupci krajských ředitelství HZS, oblastních spolků ČČK i pracovníci CO a ČČK ze zahraničí.