Migrace: podporujeme Rakouský červený kříž

Do Rakouska přichází denně tisíce migrantů, kteří přes tuto alpskou zemi pokračují dále, zpravidla do Německa. Do humanitární pomoci migrantům je několika stovkami svých příslušníků zapojen Rakouský červený kříž.

Český červený kříž nabídl při zvládání migrační krize rakouské sesterské organizaci personální podporu, která byla přijata .

27.9.2015 vyslal ČČK šestičlenný odřad Ústředního krizového týmu ČČK, který se zapojí do činnosti Rakouského červeného kříže v oblasti Vídně. Krom běžné humanitární agendy jsou členové odřadu připraveni poskytovat také psychosociální pomoc, pamatováno je i na komunikaci v arabštině a urdštině. Dne 28.9.2015 v 06:30 zahájil odřad ČČK svou činnost převzetím objektu péče o uprchlíky ve Stadthalle.

Další odřady na podporu Rakouského ČK vysíláme pravidelně, sestavujeme je z členů Humanitárních jednotek (HJ) oblastních spolků ČČK. Např. 16.10.2015 odjel do Rakouska odřad z členů HJ ČČK České Budějovice, 25.10.2015 a 15.11.2015 odřady z HJ ČČK Ostrava, následovat budou odřady HJ ČČK Liberec, Praha 1 a další.

Návrat posledního odřadu ČČK je zatím plánován na 15.12.2015.


Souvisí s tématem: Migranti v ČR: pomoc ČČK