Miliarda pro odolnost vůči katastrofám

V Sendai (Japonsko) dne 15.3.2015 oznámil na třetí světové konferenci o snižování nebezpečí katastrof (WCDRR) prezident Mezinárodní federace ČK&ČP T. Konoe spolu s jejím generálním tajemníkem E. As Sym zahájení kampaně, jejímž cílem je, aby v každé domácnosti na celém světě byla alespoň jedna osoba znalá postupu při katastrofách.

Tohoto cíle by mělo být dosaženo do r.2025. Jak uvedl T. Konoe, jde o další krok v tradiční snaze Červeného kříže snižovat riziko následků, které působí katastrofy; nejde tedy jen o poskytování pomoci po katastrofách.

Mezinárodní hnutí ČK&ČP se svou celosvětovou sítí 189 národních společností, které mají více než 170.000 lokálních poboček, se svými experty či desítkami milionů dobrovolníků má velmi dobré předpoklady takto přispívat prevencí ke snížení následků katastrof.

Kampaň Červeného kříže na místě podpořila M. Wahlström, vysoká představitelka OSN pro snižování rizika katastrof.


Červený kříž míní při dosažení tohoto cíle spolupracovat se všemi, kteří mohou být nápomocni - s učiteli, zdravotnickými pracovníky, komunitami a vládními představiteli, občanskými společenstvími či OSN, a chce vytvořit širkou koalici pro splnění cíle, aby každá z miliardy domácností světa znala zásady sebeochrany a dovedla je prakticky aplikovat

 vyhlášení kampaně v televizi OSN