MMS a léčba malárie - Červený kříž se distancuje

V nedávné době byly některými médii a na internetu (vč. YouTube) šířeny zprávy o údajné účasti Červeného kříže - konkrétně byla zmiňována Mezinárodní federace ČK&ČP - na testech přípravku MMS při léčbě malárie v Africe.

V této souvislosti musíme jednoznačně konstatovat, že jde o podvržené informace. V celosvětovém programu boje proti malárii užívá Hnutí ČK&ČP výhradně postupů lege artis v souladu s doporučeními Světové zdravotní organizace.

Přípravek MMS (zkratka z názvu Miracle (!) Mineral Solution), chloritan sodný, nikdy nebyl Mezinárodní federací ČK&ČP ani Ugandskou národní společností užíván tím méně testován, a to ani v udávané Ugandě ani jinde.

Od podobných "informací" se Červený kříž distancuje.