Národní skupina pro humanitární právo ustavena

Mezinárodní humanitární právo je dnes velmi obsáhlou oblastí a závazky z něj zasahují do činností řady resortů. Proto se z iniciativy Mezinárodního výboru Červeného kříže ustavují v jednotlivých zemích zvláštní orgány, sdružující zpravidla více resortů, národní společnost Červeného kříže a případě též akademická pracoviště.

Vláda České republiky se k ustavení takového orgánu zavázala na XXX. Mezinárodní konferenci ČK&ČP (2007) a den 10. říjen 2011 se stal okamžikem, kdy byl tento závazek naplněn. V tento den se v Černínském paláci sešli představitelé Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva obrany a Českého červeného kříže, aby slavnostně podepsali ustavující dokument Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva.

Jak uvedl po podpisu prezident ČČK, vychází ustavení Národní skupiny z přesvědčení, že všeobecná znalost norem mezinárodního humanitárního práva je nejlepší zárukou jeho respektování a tím i ochrany obětí ozbrojených konfliktů, které se i v tuto chvíli odehrávají téměř v polovině zemí světa.

Podpis Ujednání v Černínském paláci
Podpis Ujednání v Černínském paláci

Úkolem Národní skupiny bude usilovat o to, aby závazky z MHP byly v jednotlivých resortech známy a aby byly také implementovány. Národní skupiny tak dnes působí v 98 zemích světa, z toho ve 28 zemích evropských.

Tisková zpráva ČČK k ustavení Národní skupiny