Network on Return - s námi je návrat snažší

Český červený kříž se aktivně zapojuje do nového mezinárodního projektu s názvem Network on Return. Partnerem je Švédský červený kříž, který je zároveň garantem celého projektu.

Cílem projektu s mottem S námi je návrat snažší je vybudování sítě tvořené evropskými Národními společnostmi ČK/ČP, které se v jeho rámci podílejí na pomoci pro neúspěšné žadatele o azyl v Evropě. Český červený kříž bude poskytovat pomoc neúspěšným žadatelům o azyl a ostatním migrantům, kteří se dobrovolně rozhodnou vrátit do země svého původu.

Pro ČČK toto není první zkušenost s problematikou dobrovolných návratů do zemí původů, neboť již čtvrtým rokem spolupracuje se Správou uprchlických zařízení (SUZ) Ministerstva vnitra. ČČK se stal vstupem do projektu a následným podpisem smlouvy zodpovědným pro administraci všech neúspěšných žadatelů o azyl ze zemí Ruské federace, kteří se nacházejí v evropských zemích.

Podstatou agendy, která náleží na základě smlouvy do kompetence ČČK, je registrace neúspěšných žadatelů o azyl majících občanství Ruské federace a poskytnutí předodjezdové konzultace v oblastech: bezpečnost, právní systém, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, zaměstnanost, apod..

Projekt je financován Evropským návratovým fondem a Ministerstvem vnitra Švédska.