Nové vybavení v Ostravě

Dne 7.května 2011 předal ředitel pro vnější vztahy společnosti ArcelorMittal Ostrava Mgr. Jan Rafaj v rámci akce Hrad žije první pomocí dar Záchrannému týmu ČČK Ostrava v podobě nového defibrilátoru Lifepak 1000 a tlakoměru Fazzini.

Tyto nové přístroje, které budou součástí vybavení sanitního vozidla, byly pořízeny v celkové hodnotě 50.000 Kč. Především nový defibrilátor s možností automatické i manuálně řízené defibrilace a natočení tří-svodového EKG je významným příspěvkem ke zlepšení akceschopnosti a odborného vybavení týmu OS ČČK Ostrava. V nejbližší době dojde k zaškolení všech členů týmu, defibrilátor pak bude přítomen na všech větších zdravotnických asistencích, prezentačních akcích a při mimořádných událostech.

Kdyby se díky němu podařilo v budoucnosti zachránit jen jeden lidský život, nebyla tato investice, která je pokračováním oboustranné spolupráce společnosti ArcelorMittal a Záchranného týmu OS ČČK Ostrava, zbytečná.

(-mp)