Nově vydány Standardy první pomoci

Výuka první pomoci je jedním ze zákonem daných úkolů Českého červeného kříže. Ke sjednocení postupů výuky předlékařské první pomoci vydal v r. 2002 ČČK Standardy první pomoci. Tato zásadní metodická příručka byla schválena ministerstvy zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, obrany, vnitra a dopravy a spojů jako závazný materiál pro výuku laiků na území našeho státu.

Deset let je dlouhá doba a vedecké poznatky i jejich odraz v praxi se stále vyvíjejí. Po dílčích doplňcích stávajících standardů (daných změnami doporučení v neodkladné resuscitaci v letech 2005 a 2010) proto ČČK přistoupil ke komplexní revizi Standardů.

Kolektiv autorů - lékařů pracujících ve zdravotnické záchranné službě nebo se problematikou první pomoci soustavně zabývajících - pod vedením MUDr. Juljo Hasíka provedl více než rok trvající revizi všech postupů obsažených ve Standardech a po posouzení odbornými společnostmi tak mohly symbolicky na Světový den první pomoci - 8.září 2012 - tiskem vyjít revidované Standardy první pomoci 2012.

Krom řady zásadních i drobných změn obsahových získaly také zcela novou grafickou podobu. Věříme, že stejně jako jejich první verze, budou přínosem pro výuku první pomoci v ČČK i mimo něj.