Noví absolventi kurzu humanitárního práva

Ve Vyškově na Moravě skončil 31.5.2015 další z pravidelných kurzů humanitárního práva, které ČČK pořádá od r.2001. V posledních letech jsou tyto kurzy realizovány ve spolupráci s Vojenskou akademií ve Vyškově.

Během dvacetipětihodinového kurzu se uchazeči seznámili nejen s mezinárodním humanitárním právem, které přirozeně rozsahem dominovalo, ale také s organizací a činností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, místem, které MHP zaujímá v praxi ozbrojených sil, implementací MHP v ČR nebo zločiny podle mezinárodního práva v právu ČR.

Nešlo jen o teoretické zvládnutí, ale neodmyslitelnou součástí kurzu je vždy několik desítek praktických modelových situací, kdy uchazeči sami hledají jejich řešení. Kurz vedli Marek Jukl (Český červený kříž), Petra Ochmannová (Ministerstvo obrany) a Otakar Foltýn (Generální štáb AČR). Organizaci za VA měl na starosti Jaroslav Sztefek.

Další kurz proběhne na podzim. Kurz je určen nejen pro ČČK či AČR, ale i zájemcům ze složek IZS (HZS, PČR,...), pedagogům, novinářům i dalším zájemcům [informace o kurzu & přihláška].