Obchod se zbraněmi bude kontrolován

Druhý duben 2013 znamená pokrok na cestě k regulaci mezinárodních přesunů konvenčních zbraní, jako jsou tanky, obrněná vozidla, vojenská letadla, bojové vrtulníky a válečné lodě, raketové systémy, děla, ale i malé zbraně a munice do všech uvedených zbraní.

Valné shromáždění OSN přijalo návrh Úmluvy o obchodu se zbraněmi (Arms Trade Treaty), která nyní bude otevřena k podpisu jednotlivým státům.

Smlouva vychází mj. z povinnosti států nejen dodržovat mezinárodní humanitární právo, ale také zajistit jeho dodržování.

Smlouva ukládá státům sledovat přesuny zbraní a neumožnit ty přesuny, kdy by příjemcem mohly být použity k páchání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti nebo genocidě nebo k porušení mezinárodního práva či rezolucí RB OSN.

Jednání o smlouvě trvala od přelomu tisíciletí (studii ukazující, jak nekontrolovaný obchod se zbraněmi přispívá k páchání válečných zločinů, předložil signatárním státům Ženevských úmluv Mezinárodní výbor Červeného kříže již roku 1999) a v loňském roce se zdálo, že selhala.


Schválení smlouvy v OSN

2.4.2013 byl text smlouvy přijat 154 hlasy, 3 státy byly proti a 23 nehlasovalo. Velcí exportéři zbraní - Rusko a Čína - byli mezi těmi, kteří se hlasování zdrželi. Smlouva vstoupí v platnost, ratrifikuje-li ji alespoň 50 zemí.