Ochrana civilistů: viceprezidentka MVČK v Radě bezpečnosti OSN

Na zasedání Rady bezpečnosti OSN dne 19.1.2016 vystoupila viceprezidentka Mezinárodního výboru Červeného kříže Christine Beerli, hlavním tématem byla ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech.

Ch.Beerli zmínila smutné páté výročí propuknutí nepokojů v Sýrii. Mezi řadou dalších témat neopomněla otázku užívání výbušných zbraní - určených pro otevřená bojiště - v obydlených oblastech, které mívá nerozlišující účinek a je vážným problémem současných konfliktů.

Připomněla, že pouhá existence povinností a zákazů sama nezabrání utrpení. Pravidla mezinárodního humanitárního práva musí být známa, pochopena a naplňována účastníky ozbrojených konfliktů. To je mnohostranný proces vyžadující účast aktérů na národní, regionální a mezinárodní úrovni.