Odešel Josef Švejnoha

Ve věku 70 let zemřel Mgr. Josef Švejnoha, který po několik desítek let působil na Úřadě Českého červeného kříže, resp. Federálního výboru ČSČK. Do svého odchodu do důchodu v r.2007 byl vedoucím programového oddělení Úřadu ČČK, předtím rovněž FV ČSČK.

Veřejnost jej znala především jako autora řady publikací týkajících se historie Červeného kříže a jeho osobností. Po odchodu do důchodu krátce působil ještě jako šéfredaktor Novin Červeného kříže.

Čest jeho památce.