Pomoc Ukrajině: stáže lékařů v ČR

Dne 6. 11. 2014 proběhlo v prostorách Úřadu ČČK setkání se dvěma ukrajinskými lékaři, kterým Český červený kříž zprostředkoval v rámci další etapy své humanitární pomoci Ukrajině odbornou stáž ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Zajištění této stáže probíhá v úzké spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Kyjevě. Jedná se o lékaře z Kyjevské městské nemocnice II. s odborným zaměřením – anesteziolog se specializací na ošetření tepelných šoků a chirurg se specializací na popáleninovou medicínu. Měsíční stáž začíná 10. listopadu a jejím cílem je seznámit lékaře s novými trendy a postupy, které by mohli po svém návratu aplikovat v nemocnici, ve které pracují.

V rámci své pomoci obětem ukrajinské války ČČK v říjnu vypravil další zásilku zdravotnického materiálu (balíčky k ošetření zlomenin a popálenin, turnikety, obvazový materiál) a přípravků k přípravě pitné vody, a to opět pro zdravotnické jednotky Ukrajinského ČK a nemocnice na východě Ukrajiny v oblastech zasažených boji.