Pomoc uprchlíkům z NDR - před 25 lety

Před 25 lety hledali lidé z tehdejší Německé demokratické republiky cestu na Západ přes pražskou ambasádu Spolkové republiky Německo - v září 1989 na zahradě ambasády pobývalo několik stovek uprchlíků, 30. září 1989 však šlo již o čtyři tisíce…

Velvyslanectví SRN nemohlo zvládat přítomnost takového počtu osob a v září 1989 se obrátilo oficiálně na Československý červený kříž se žádostí o pomoc pří péči o emigranty. ČSČK žádosti vyhověl a podle svých možností pomáhal při nouzovém ubytování a stravování uprchlíků.

Výhodou byla krátká vzdálenost mezi sídlem ČSCK a ambasádou, takže jídlo a čaj mohli pracovnice ústředí ČSČK snadno přenášet. Dále ČSČK pořizoval hygienické potřeby či dětskou výživu a dětské pleny. Později nám poskytl své kvalitní vybavení pro nouzové ubytování a stravování Červený kříž SRN.

Mj. tak byl položen základ pozdější spolupráce NČK a ČČK při přerodu Zdravotnických družin ČSČK, připravovaných téměř výhradně na poskytování zdravotnické pomoci, v současné Humanitární jednotky ČČK, jejichž spektrum činnosti je mnohem širší.