Povodně na Moravě - Červený kříž pomáhá

Zvýšení stavu toků v posledních dnech způsobilo povodně na především na severní Moravě. V postižených oblastech byly aktivizovány struktury Českého červeného kříže.

Pomoc ČČK spočívá v zajišťování činnosti evakuačních center, distribuci okamžité humanitární pomoci, poskytování psychosociální pomoci a podobně. Rozsah následné pomoci bude určen po vyhodnocení zjištěných následků.

V současnosti je pomoc ČČK financována z Fondu Humanity ČČK. Pro doplnění těchto finančních prostředků, které budou zejména na následnou pomoc potřeba, vyhlásil ČČK veřejnou finanční sbírku.

Finanční dary je možné zasílat na sbírkové konto ČČK - č.ú. 222826/5500, v.s. 222

nebo zasláním dárcovské SMS z mobilního telefonu s textem DMS CCK na telefonní číslo 87777

[cena 1 DMS je 30,- Kč, z nichž ČČK obdrží 27,- Kč]

Děkujeme za pomoc!

Snímky z pomoci ČČK na Karvinsku
Snímky z pomoci ČČK na Karvinsku

Na pomoc postiženým povodněmi proběhl Humanitární koncert PRAHA JE S VÁMI. Pořádal jej ČČK a Hlavní město Praha 26.5.2010. Během koncertu se prostřednictvím DMS a pokladniček vybralo přes 50 tisíc Kč. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli!