Požár v Opavě - pomoc Červeného kříže

V neděli 30.3.2014 vypukl v noci rozsáhlý požár v domě v Opavě - Kateřinkách. Sedm dětí a dva dospělí skončilo v péči lékařů. Celkem 32 osob se však ocitlo bez přístřeší.

Ti nalezli útočiště v evakuačním středisku, jehož chod zajišťuje opavská pobočka Českého červeného kříže. Dům opustili jen v tom, co měli na sobě.

ČČK zajistil ubytovaným potřebnou péči, ošacení, stravu a základní potřeby. Minimálně tři rodiny budou muset v péči ČČK strávit přibližně 2 týdny.