Praha hostila Evropskou skupinu pro výuku první pomoci

Ve dnech 6. – 8. října 2011 proběhlo v pražském hotelu Diplomat pravidelné výroční zasedání Evropské sítě pro výuku první pomoci (First Aid Education European Network), známé pod zkratkou FAEEN.

Tato instituce sdružuje odborníky na výuku předlékařské první pomoci z národních společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce 52 zemí Evropy a části Střední Asie. Cílem výročního zasedání je sjednocení standardů pro výuku předlékařské první pomoci laiků, diskuse nad vědeckým vývojem v oblasti neodkladné první pomoci i otázky správné praxe při výuce laiků tak, aby vyučované teoretické znalosti i praktické dovednosti frekventantů kurzů první pomoci vedly k jejímu efektivnímu a správnému poskytnutí v případě potřeby.

Organizací letošního zasedání byl pověřen Český červený kříž, což je významné i z toho důvodu, že se koná v roce 20. výročí vzniku FAEEN. Jednání zahájil prezident ČČK Marek Jukl, českým zástupcem ve FAEEN se stal Josef Škola.


S FAEEN je těsně spjato stálé Evropské referenční centrum pro výuku první pomoci sídlící v Paříži, které je pověřeno certifikací kurzů první pomoci, což zajišťuje mezinárodní platnost osvědčení o jejich absolvování. ČČK je v současnosti držitelem dvou certifikátů EFAC pro kurzy první pomoci určené veřejnosti. Na pražském zasedání si připomeneme 15. výročí vzniku Centra.