Přátelská místa - nový projekt ČČK


Už jste slyšeli o Přátelských místech? Možná si je představujete různě a ani ještě nevíte, že Přátelská místa jsou také novým projektem Českého červeného kříže. Nyní běží pilotní část projektu, jejímž garantem je Oblastní spolek ČČK Hradec Králové. Cílem projektu je vytvořit národní síť certifikovaných poskytovatelů služeb (především v oblastech ubytování, kultury, zábavy, sportu, stravování apod.), u kterých by klient (zákazník, návštěvník...) s nejrůznějšími typy omezení měl garanci profesionálního přístupu a přístupnosti služeb.

Poskytovatelům udělený certifikát usnadní přístup ke klientům, umožní oslovit i zákazníky se specifickými potřebami a zvýší kvalifikaci personálu. Na základě speciálního školení získá personál užitečné teoretické informace a především praktické dovednosti pro svou práci. Personál tak bude na vysoké úrovni schopen nabídnout služby i lidem s různými typy omezení nebo znevýhodnění tak, aby nevznikly obavy, problémy nebo překážky ani na straně provozovatele, ani na straně klienta.

Součástí certifikace je i posouzení přístupnosti prostor pro osoby se specifickými potřebami, jako jsou osoby se sníženou pohyblivostí, lidé se smyslovým postižením nebo senioři.


logo projektu Přátelská místa

www.pratelskamista.cz.


Potenciálním klientům, uživatelům služeb, nabídne přehled o takových zařízeních, která budou rozumět případným omezením, pochopí specifické potřeby a budou připravena vhodně reagovat. Certifikované zařízení bude schopné řešit i nestandardní potřeby a situace bezpečně a s maximálním důrazem na oprávněné potřeby klienta. Zákazník tak bude mít v certifikovaných místech garanci maximálního bezpečí, vyšší kvality služeb, setká se s částečně nebo zcela bezbariérovým prostředím a může očekávat vyšší profesionalitu personálu. Podle současných statistik se to jen v ČR týká 3 - 3,5 milionu osob (osoby se zdravotním znevýhodněním a senioři).