Připravujeme další pomoc pro Nepál - podpoříte nás?

Nyní připravujeme další fázi pomoci Nepálu postiženému zemětřesením. V rámci dlouhodobé pomoci by se ČČK podílel na obnově poskytování zdravotní péče, neboť řada zdravotnických zařízení je zemětřesením zničena. Konkrétně by se jednalo o výstavbu ambulantního zdravotnického zařízení podle plánu vytvořeného Nepálským Červeným křížem a místními úřady.

Pravděpodobně by šlo o dvoupatrovou budovu. Na místě bude pracovat 1-3 lékaři, 1-3 sestry. Budova bude mít 5-6 místností. Místo vybírá komise, spádová oblast by měla být do 10.000 pacientů.

Rozsah této aktivity bude dán výtěžkem finanční sbírky, v optimálním případě bychom stavěli budovu s odolností proti příštím možným zemětřesení. Podpořte zlepšení zdravotní péče v Nepálu!

Nepál: mise ČČK proběhla úspěšně

Ve dnech 16.-20.5.2015 proběhla úspěšně mise Českého červeného kříže realizovaná v rámci pomoci Červeného kříže obětem zemětřesení v Nepálu.

Úkolem ČČK bylo na základě předchozího monitoringu místních potřeb dodat vybraný zdravotnický materiál a léčiva. Zásilka byla do Kathmandú letecky dopravena 16.5.2015.

Celkem 14 palet o váze 4 tuny doprovodil ČČK jednak pozemní cestou doprovodil ČČK materiál nemocnici Nepálského policejního sboru, do nemocnice Birendra, Swayambu a do polních nemocnic v Danware a Kavresthala. Za pomoci nepálské armády dopravil ČČK zásilku letecky nemocnicím v nepřístupných oblastech. Šlo o vojenskou nemocnici Charikot (okres Dolakha – oblast nejvíce postižená zemětřesením – přímo nad epicentrem druhého z nich) a polní ošetřovny v Jiri, Khimti, Lamabagar, Gongar, Palate.

ČČK (humanitární koordinátor a lékařka) byl také pověřen průzkumem, kdy se např. dostal do dosud nezmapovaných silně postižených oblastí při čínské hranici.

Nepálská mise den po dni

Zásilka byla pořízena ČČK s využitím prostředků veřejné finanční sbírky a podle místních ohlasů byla shledána velmi potřebnou.


18.05.2015: z letecké distribuce do nepřístupných míst


18.05.2015: poděkování za pomoc


ČČK shromažďuje finanční prostředky na pomoc na sbírkovém účtu:

333999/2700, var. symbol 1504
QR platba na Fond Humanity ČČK
(zvětšit)