První pomoc v mobilu - update

15. března 2014 přichází Český červený kříž s updatem aplikace První pomoc určené pro chytré mobilní telefony.

V aplikaci zůstaly zachovány tři základní záložky: NAUČTE SE, PŘIPRAVTE SE a V NOUZI, s tím, že v některých z nich došlo k rozšíření stávajícího obsahu nebo jeho úpravě.Update přináší i novinky v grafickém pojetí.

Pokud jde o obsah, snažili jsme se reagovat nejen na podněty laické veřejnosti, ale zohlednit i témata, která nebylo možno zařadit do původní verzi. Nově byla zařazena témata – závažný úraz, úraz elektrickým proudem, dopravní nehoda, která se prolínají v různých záložkách.

Do záložky Připravte se byla:

 • zařazena kapitola Top 10 tipů, která obsahuje deset nejdůležitějších rad pro zvládnutí mimořádných událostí,
 • upravena byla kapitola Bezpečnost vody a potravin,
 • odstraněny kapitoly, týkající se situací, které nejsou typické pro zeměpisnou polohu České republiky,
 • rozšířena byla oblíbená interaktivní část aplikace - Testy.

STATISTIKA

Počty stažení:
Od 15. 10. 2013, kdy byla spuštěna česká verze programu si stáhlo aplikaci celkem 63 364uživatelů (z toho 34 228– Android, 2 603 iPad a 26 533 iPhone).

Místa přístupů:
Aplikaci využívají lidé cestující do zahraniční, máme již zdokumentované použití v řadě i exotických míst zemí světa, například: Rio de Janeiro – Brazílie, Ghana a Rovníková Guinea – Afrika, Kathmand – Nepál.

Používání aplikace:

 • průměrný uživatel během jednoho prohlížení zobrazí 7,63 stránky
 • celkem již bylo zobrazeno přes 600 000 stránek
 • více než polovina uživatelů používá aplikaci opakovaně

Operační systémy:
60% uživatelů používá systém Android, 40% Apple iOS (toto je zajímavý údaj, uvážíme-li, že telefonů s Androidem je na našem trhu v porovnání s Apple iOS pětinásobek).

Co uživatele zajímá:
Nejčastěji zobrazované stránky představují témata, které lidi nejvíce zajímají, nebo kterých se ve skutečnosti nejvíce bojí, že je budou muset řešit:

 • krvácení
 • Infarkt
 • bezvědomí – nedýchá (= oživování)
 • dušení
 • klíště

...zdarma ke stažení...

Jaké byly ohlasy veřejnosti:
Veřejnost – uživatele reagovali na obsah vesměs kladně, nejčastěji se objevovala reakce typu …. Je dobře, že něco takového je k dispozici, prima práce, je to užitečné….apod., dokonce jsme obdrželi dva příběhy, kdy naše aplikace dokázala pomoci téměř opravdu zachránit život.

Jaké technické otázky nám byly nejčastěji od spuštění aplikace kladeny:

 • “nejde instalovat na SD kartu“ – problém jsme vyřešili přímo s vývojáři v USA a veřejnost informovali prostřednictvím našich webových stránek
 • “nejde stáhnout mimo území ČR“ – dle licenční dohody může ČČK aplikaci nabízet ke stažení pouze na území ČR – doporučovali jsme zájemcům kontaktovat místně příslušnou národní společnost Červeného kříže nebo Červeného půlměsíce s dotazem na dostupnost lokální verze
 • “nejde stáhnout na mobil s jiným operačním systémem (Windows Mobile, Symbian, Blackberry) – i když jsme vždy uváděli operační systémy, pro které je aplikace určena, přesto nám tento dotaz byl neustále kladen