Půlstoletí bezplatného dárcovství krve v Písecké bráně

Teprve podruhé v historii Českého červeného kříže byli oceněni nejvíce zasloužilí dárci, kteří mají na svém „kontě“ více než 250 bezplatných odběrů krve a krevních složek.

Na slavnostní ocenění, které se uskutečnilo 20.11.2010 v zajímavém prostředí galerie Písecká brána, bylo pozváno 14 mnohonásobných bezplatných dárců krve z celé České republiky. Zaslouží si náš dík a obdiv.

Dárcům poděkovali ministr zdravotnictví Leoš Heger a prezident ČČK Marek Jukl.

Podle údajů ČČK absolvoval nejvíce, 475 bezplatných odběrů krve a jejich složek, pan Zdeněk Duběnka z Kostomlat nad Labem. Mezi oceněnými byla i představitelka něžného pohlaví paní Ludmila Drobková.

Součástí této slavnostní akce bylo také předání Pamětních plaket ČČK k 50. výročí bezplatného dárcovství krve, které byly určeny jednotlivcům i institucím, kteří se zasloužili o rozvoj a propagaci myšlenky bezplatného dárcovství krve.


Fotografie se slavnosti v Písecké bráně
Fotografie se slavnosti v Písecké bráně

Slavnostní atmosféra byla provázena ukázkami z komorního koncertního projektu TRANQUILLO v podání zpěváka Petra Hanzlíka a kytaristy Viktora Jermana.