Rada bezpečnosti OSN: krok k ukončení násilí proti zdravotní péči


"I války mají své hranice, války bez nich by byly válkami bez konce. Zdravotnický personál a zdravotnická zařízení se nacházejí již za těmito hranicemi."

Dne 3.5.2016 jednala Rada bezpečnosti OSN o útocích proti zdravotní péči, tj. proti zdravotníkům, zdravotnickým zařízením, sanitkám, ale i nemocným. Jednomyslně schválila rezoluci, jejíž přijetí inicioval Mezinárodní výbor Červeného kříže.

Podle prezidenta MVČK P.Maurera je rezoluce důležitým krokem, neboť znovupotvrzuje platnost mezinárodního humanitárního práva, humanitárního konsesu Ženevských úmluv. Je to však nikoli konec úsilí, ale jeho počátek. Dalším krokem musí být praktická opatření k tomu, aby pravidla MHP byla dodržována. Zdravotní péče bývá první obětí válek. Nejde jen o přímé škody na zdravotnických zařízeních či životech zdravotníků a nemocných. Mnohem vyšší jsou škody následné dané nefunkčností zdravotnického systému... P.Maurer zdůraznil, že ČK nabízí konstruktivní pomoc při prosazování respektu k MHP, a to svým jednáním s bojujícími stranami, nikoli pouhým odsudkem porušování norem MHP.

Mezinárodní výbor ČK spolu s dalšími složkami ČK&ČP (včetně ČČK) i dalšími zdravotnickými organizacemi vydal po schválení rezoluce č.2286 otevřený dopis všem členským státům OSN, aby respektovaly základní myšlenky rezoluce a vzaly v úvahu doporučení zpracovaná v rámci iniciativy Zdravotní péče v nebezpečí. Rezoluce přebírá také zásady vtělené do dokumentu Zastavte násilí, chraňte zdravotní péči publikovaného v listopadu 2015.

Ikona dokumentu PDF Otevřený dopis členským státům OSN z 3.5.2016 
 *)

Ikona dokumentu PDF Vystoupení prezidenta MVČK před RB OSN 3.5.2016

Ikona dokumentu PDF Záznam z RB OSN 3.5.2016 & text rezoluce 2286 [EN]

*) aktualizovaný seznam signatářů