Válka dům nepostaví - reportáž z Ukrajiny

08.07.2016: Válka na Ukrajině, která započala nepokoji počátkem roku 2014, již píše třetí rok své historie, v současnosti již mimo hlavní zájem médií...

Ozbrojený konflikt vyhnal z domovů 2,18 milionu lidí, část našla útočiště v sousedních státech, vč. Běloruska a Ruska, ale nejméně 1.300.000 zůstává na Ukrajině. Tito lidé žijí v improvizovaných podmínkách, často v různých uprchlických táborech, což dokazuje smutnou pravdu v nadpise tohoto článku. Jeden z nich, který - nedaleko od Dněpropetrovska - navštívil i Český červený kříž.

Tento tábor, v němž našlo svůj domov na pět stovek lidí, kterým válka vzala domov, se nachází na jednom hektaru nevyužívané plochy mezi paneláky na okraji města, vysypané hrubým kamením.

Tábor spravuje Ukrajinský Červený kříž / krom správy zajišťují jeho členové i dětské programy, sociální, zdravotní a psychologické služby a také jednou týdně, zpravidla ve středu, přiváží humanitární pomoc. Tábor sám je také ilustrací spolupráce národních společnosti Červeného kříže - ubytovací buňky dodal Německý ČK, financoval i dětské hřiště, které nedávno v táboře vzniklo, stravovací poukázky distribuuje Ukrajinský ČK, naopak Polský ČK financoval projekt tzv. “lékových poukázek” pro osoby v materiální nouzi a působí zde i Lucemburský ČK, který se zaměřuje na matky samoživitelky s dětmi. Konečně i vozidlo, které vidíte na snímcích, na Ukrajinu dopotuvalo v rámci jedné z mnoha zásilek pomoci ČČK, koná dobrou službu...

V reportáži se dozvíte konkrétní příběhy lidí, které napsala válka - Tatiany, která zde a žije zde se svým manželem, dcerou (18 let) a chlapečkem (20 měsíců) a z Doněcka utekli až před rokem v zimě, Iriny (28 let) a jejích tří dětí (10 let, 7 let a 8 měsíců), kteří patří mezi nejnovější obyvatele tábora, přišli z města Mariuopol, kdy signálem k opuštění Mariuopole se stalo nedávné ostřelování jeho severního předměstí, či 94leté Valentina, jejíž příběh nás ze všech zaujal snad nejvíce...


Ikona dokumentu PDF Válka dům nepostaví - celý text reportáže

Podpořit pomoc ČČK na Ukrajině:
333999/2700 v.s.1502 | daruj on-line | QR platba