S první pomocí překračují hranice

Všeobecně je známo, že znalost občanů v poskytování první pomoci je na nízké úrovni. O zlepšení situace se snaží i OS ČČK Náchod, který ve svém úsilí překročil hranice a ve spolupráci s polskou nadací Kněžny Daisy z Kowalowa vypracoval projekt s cílem vytvořit česko-polský tým mladých záchranářů, schopných ošetřit nebo zavolat lékaře na obou stranách hranice.

Zájemci se poprvé sešli začátkem srpna na týdenním semináři v Teplicích nad Metují, kde spolu zažili první krůčky v poskytnutí první pomoci. Teorie, proložená promítáním krizových situací, se střídala s praktickým nácvikem v interiéru, s pomocí moderních učebních pomůcek, i v terénu s místními hasiči a vodní záchrannou službou. Úspěšný projekt nastartoval dlouhodobé vzdělávání dětí a mládeže v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb v česko-polském pohraničí.

Absolventi tohoto vzdělávacího kursu budou připraveni nejen poskytnout pomoc potřebným, ale hlavně získají zkušenosti, které jim usnadní rozhodování při výběru povolání v humanitních oborech a zároveň zvýší šance pro přijetí na studie. Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.