Seminář k aktuálním otázkám humanitárního práva za účasti MVČK

Dne 7. 6. 2016 uspořádal Mezinárodněprávní odbor MZV ČR seminář k aktuálním otázkám mezinárodního humanitárního práva za účasti hostů z Mezinárodního výboru Červeného kříže, kteří představili aktuální výzvy pro mezinárodní humanitární právo.

Na úvod semináře vystoupil ředitel Mezinárodněprávního odboru Petr Válek, který připomenul význam mezinárodního humanitárního práva a zmínil hlavní priority České republiky v této oblasti mezinárodního práva. Benno Kocher ze Sekce vnějších zdrojů Mezinárodního výboru Červeného kříže (International Committee of the Red Cross, ICRC) představil činnost ICRC, který vede operace v takřka 90 zemích světa, přičemž mezi aktuálně největší a nejnákladnější mise patří Sýrie. Julie Tenenbaum, regionální právní poradkyně ICRC pro Evropu se věnovala zhodnocení 32. Mezinárodní konference Červeného kříže z prosince 2015, mezi jejíž výsledky patřila mj. rezoluce k zadržování osob v ozbrojených konfliktech či rezoluce k ustavení mechanismu dodržování mezinárodního humanitárního práva. Z aktuálních témat zmínila Julie Tenenbaum autonomní bojové prostředky, jež mohou být potenciálně konfliktní se zásadami proporcionality a rozlišování a dále terorismus v kontextu současných ozbrojených konfliktů.


Téma semináře přilákalo k účasti a diskuzi nejen členy Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva, tedy zástupce rezortů a představitele Českého červeného kříže, ale i odborníky z mezinárodních organizací, armády či akademické půdy.

sekce Aktuality a tiskové zprávy NS MHP