Slovy proti Ebole

Právě před rokem byly v Africe potvrzeny první případy eboly, jež vyústily v epidemii, která zasáhla tisíce a zanechala hluboké jizvy v řadě komunit a zemí.

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce nyní připomíná, že není na místě pocit sebeuspokojení či mlčení, neboť to jsou největší nepřátelé snahy bojovat proti této nemoci a zabránit znovupropuknutí epidemií.

Cílem kampaně Words against Ebola vyhlášené 20.3.2015 v Ženevě generálními tajemníky obou ústředí Mezinárodního ČK (MFČK&ČP a MVČK) E. As Sym a Y. Daccordem je šířit znalost a povědomí o nemoci, zmírnit strach, překonat pocit sebeuspokojení a zformovat celosvětovou podporu k odstranění hrozby nemoci.

Nestačí k tomu jen zdravotnický "hardware", je třeba změnit praxi a nejlepším prostředkem k tomu jsou slova... Vždyť tři nejzasaženější země - Guinea, Liberie a Sierra leone - stále hlásí případy, kde komunity odmítají spolupracovat se zdravotníky či je dokonce napadají...

"Využijme sílu slov, abychom opravili mylné představy, podpořili dialog, spojili se k překonání odporu, k léčbě, usnadnění změny v chování, což nakonec povede k tomu, že se nesetkáme s novými případy eboly", řekl As Sy.

Tisková zpráva Mezinárodního ČK


Několik čísel:

  • Červený kříž bojoval s ebolou v 16 afrických zemích; pomoc dosáhla objemu 2,5 miliard Kč a zasáhla 39 milionů lidí
  • národní společnosti ČK/ČP zabezpečily bezpečné pohřby 15.000 mrtných
  • 39 národních spolenčností (většinou z Afriky, ale i ČČK) programy boje s ebolou podpořily
  • je ve zmíněných třech zemích bylo ještě minulý týden bylo v terénu 4.500 dobrovolníků Červeného kříže