Somálsko: Červený kříž pomáhá

Somálsko je dlouhodobě zmítáno občanskou válkou. V současné době tak spolu s katastrofálním suchem a následnou neúrodou vzniká kritická situace - velká část populace strádá nedostatkem potravin, mezi malými dětmi je mnohde až 30% ve stavu těžké akutní podvýživy...

Mezinárodní organizace zde prakticky nepůsobí. Výjimkou je Mezinárodní výbor Červeného kříže, trvale přítomen od r. 1977. MVČK jen od dubna do června poskytl pomoc statisícům Somálců. Nyní dostává pomoc na milion Somálců - tříměsiční potravinové dávky by měly vydržet do lednových žní... Pomoc je poskytována lidem bezprostředně přímo v terénu, zasahuje zasažené oblasti jako celek.

Jde o přístup k pitné vodě, distribuci potravin a léčiv, rozdělování zemědělských potřeb či osiva a podobně. Zvláštní výživový ambulatní program je zaměřen na malé děti, těhotné a kojící matky.

Pomoc Červeného kříže této fázi přesáhne v přepočtu 2.600.000.000 Kč.

» Více o situaci a humanitární pomoci Červeného kříže.

» Aktuálně o pomoci Červeného kříže.

» Pomoc Červeného kříže pro milion trpících.

» Pomoc Červeného kříže probíhá i přes boje.

Finanční příspěvek na pomoc Mezinárodního ČK&ČP lze do 31.12. poskytnout prostřednictvím sbírkového účtu ČČK

č.ú. 222826/5500, v.s. 111

Děkujeme!

vodovod vybudovaný Červeným křížem v Dusamareb
vodovod vybudovaný Červeným křížem v Dusamareb

nebo ON-LINE [platební kartou (Visa, MasterCard) nebo platebním tlačítkem PaySec]: