Společnost BAYER podpořila Český červený kříž

Společnost BAYER s.r.o. se rozhodla darovat Českému červenému kříži 375 000 Kč, které budou využity na projekty a aktivity ČČK zaměřené na seniory a děti.

Slavnostní předání šeku se uskutečnilo 15.10.2013 v sídle ČČK za přítomností generálního ředitele společnosti BAYER s.r.o. pro oblast České a Slovenské republiky pana Franka Helda a ředitele Úřadu ČČK pana Josefa Konečného.

Společnost BAYER s.r.o. je členem nadnárodního koncernu farmaceutických společností skupiny BAYER a zabývá se mimo jiné výzkumem, vývojem, výrobou a obchodováním humánních léčivých přípravků na území ČR.